Tarieven

Ik bekijk elk dossier en maak er een erezaak van om duidelijk financiële afspraken te maken.
Elke zaak is anders dus het is moeilijk in te schatten wat de uiteindelijke kostprijs van een procedure zal zijn .

Ik hanteer niettemin de richtlijnen van de Balie te Tongeren in verband met de tarieven aangaande de kosten (verplaatsingen, briefwisseling, fotokopies enz) en erelonen (uurloon).

Ik houd u via tussentijdse overzichten steeds op de hoogte van het financiële luik van uw dossier.